ต๋อม

ภาษาอังกฤษ


adv sound of falling stone in the water
คำอธิบาย: เสียงอย่างของหนักขนาดเล็กตกลงไปในน้ำ
ตัวอย่างประโยค: กระเป๋าตกน้ำเสียงดังต๋อม
adv sound of falling stone in the water
คำอธิบาย: เสียงอย่างของหนักขนาดเล็กตกลงไปในน้ำ
ตัวอย่างประโยค: กระเป๋าตกน้ำเสียงดังต๋อม