ต๋ง

ภาษาอังกฤษ


v make fast the rope which has been hauled in
คำอธิบาย: อาการที่เอาเชือกผูกของหนักๆ เช่นเรือนแพ แพซุง ยึดหรือพันไว้กับหลักเป็นต้นแล้วค่อยๆ ผ่อนไป, เอาเชือกเป็นต้นผูกของหนักๆ เช่นเสาไว้แล้วค่อยๆ พยุงให้ตั้งขึ้นแล้วผ่อนลงหลุม, ขัดไว้ไม่ให้เลื่อนหลุดออกอย่างขัดไม้ขันชะเนาะ
n a percentage of winnings in gambling
คำอธิบาย: ชักเอาเงินไว้จากขาไพ่ที่เป็นผู้กินหรือลูกค้าที่แทงถูกในการพนันบาง ชนิด เช่นถั่ว โป, เรียกเงินที่ได้โดยวิธีนี้ว่า เงินค่าต๋ง
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องเสียค่าต๋งร้อยละ 5