ต๊อกต๋อย

ภาษาอังกฤษ


adj shabby
คำอธิบาย: มีลักษณะซอมซ่อไม่สง่างาม
ความหมายเหมือนกับ: ซอมซ่อ , กระจอก
คำที่เกี่ยวข้อง: shoddy , seedy , dilapidated , ragged , threadbare
คำตรงข้าม: สูงส่ง , หรูหรา , ฟู่ฟ่า
ตัวอย่างประโยค: คนต๊อกต๋อยอย่างคุณอย่าได้ริหมายปองดอกฟ้าเลย