ต๊กโต

ภาษาอังกฤษ


n gecko
ความหมายเหมือนกับ: กับแก้
คำที่เกี่ยวข้อง: Gecko verticillatus