ต้านทานฤทธิ์ยา

ภาษาอังกฤษ


v resist drug action
ความหมายเหมือนกับ: ต้านยา
คำตรงข้าม: แพ้ยา