ต้อแก้วตา

ภาษาอังกฤษ


n cataract
คำอธิบาย: โรคตาที่เกิดจากแก้วตาขุ่น
ความหมายเหมือนกับ: ต้อกระจก
ตัวอย่างประโยค: แสงอัลตราไวโอเลตมีอันตรายต่อลูกตาอาจทำให้เกิดต้อแก้วตาหรืออาจทำอันตรายต่อประสาทตาได้