ต้อเนื้อ

ภาษาอังกฤษ


n pterygium
คำอธิบาย: โรคตาซึ่งเกิดจากเยื่อตางอกไปบนกระจกตา
ความหมายเหมือนกับ: ต้อลิ้นหมา
ตัวอย่างประโยค: ต้อเนื้อเป็นโรคตาชนิดหนึ่งเมื่อหลังผ่าตัดแล้วจะต้องสวนแว่นกันแดดเพื่อป้องกันการเป็นโรคนี้อีก