ต้อลิ้นหมา

ภาษาอังกฤษ


n pterygium
คำอธิบาย: โรคตาที่เกิดจากเยื่อตางอกไปบนกระจกตา
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ต้อเนื้อ
ตัวอย่างประโยค: การป้องกันไม่ให้เป็นต้อลิ้นหมาและต้อลมอาจทำได้โดยการใส่แว่นกันแดด