ต้อลำไย

ภาษาอังกฤษ


n leucoma corneae
คำอธิบาย: โรคตาที่เกิดจากกระจกตาขุ่น
หน่วยนับ: ข้าง
ตัวอย่างประโยค: คุณตาเป็นต้อลำใยทำให้มองอะไรไม่ชัดเจน