ต้อยๆ

ภาษาอังกฤษ


adv closely
ความหมายเหมือนกับ: ตามกันไปติด ๆ , ตามหลังไปติดๆ , หย่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: close behind , tread on the heels of , following with a slow jogging motion (as a dog trots along after a person) , tag after (someone) , following like a puppy dog , tag along behind somebody
ตัวอย่างประโยค: ลูกหมาเดินตามเจ้าของต้อยๆ ไปทุกหนทุกแห่ง