ต้อยต่ำ

ภาษาอังกฤษ


adj humble
คำอธิบาย: มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้, มีฐานะไม่เท่าเทียมเพื่อน
ความหมายเหมือนกับ: ต่ำ , ต่ำต้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: low , inferior
คำตรงข้าม: สูงส่ง
ตัวอย่างประโยค: เธอหาว่าเขาเป็นคนต้อยต่ำ