ต้อนรับแขก

ภาษาอังกฤษ


v receive visitors
ความหมายเหมือนกับ: รับรองแขก
คำที่เกี่ยวข้อง: receive guests , act as host , welcome guests , entertain guests/visitors