ต้อน

ภาษาอังกฤษ


v be cornered
คำอธิบาย: ทำให้จนมุม, ทำให้ไม่มีทางสู้
ตัวอย่างประโยค: สองพ่อลูกถูกต้อนด้วยคำถามที่ทำให้จนมุม จนต้องยอมสารภาพ
v herd
คำอธิบาย: สกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ, ไล่ไปโดยวิธีกันไม่ให้แตกฝูง
ความหมายเหมือนกับ: ไล่
คำที่เกี่ยวข้อง: drive , round up , assemble , flock
ตัวอย่างประโยค: ลุงมากำลังต้อนไก่ให้เข้าเล้า เพราะเย็นมากแล้ว
n a kind of fishtrap
คำอธิบาย: เครื่องมือจับสัตว์น้ำตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นเป็นคอก 3 ด้าน ด้านหนึ่งมีประตูเปิดปิดได้ ในคอกสะด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อให้ปลาเข้าอยู่
หน่วยนับ: ต้อน
ความหมายเหมือนกับ: กะต้ำ
ตัวอย่างประโยค: นานๆ เขาจะทำความสะอาดต้อนสักทีหนึ่ง