ต้องใจ

ภาษาอังกฤษ


v satisfy
คำอธิบาย: มีความพอใจในสิ่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ถูกใจ , ชอบ , พึงพอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: please with , enamour with
ตัวอย่างประโยค: ท่านขุนต้องใจในความงดงามผ่องใสของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นอันมาก