ต้องโทษ

ภาษาอังกฤษ


v punish
คำอธิบาย: ถูกตัดสินให้ลงโทษในคดีอาญา
ความหมายเหมือนกับ: ถูกทำโทษ , ถูกลงโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: penalize , chasten , sanction
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องโทษคดีฆ่าชิงทรัพย์ ศาลตัดสินจำคุก 10 ปี