ต้องห้าม

ภาษาอังกฤษ


adj forbidding
คำอธิบาย: แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: prohibitive , contraband
คำตรงข้าม: อนุญาต
ตัวอย่างประโยค: สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง