ต้องปาก

ภาษาอังกฤษ


v be tasty
ความหมายเหมือนกับ: อร่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be delicious , taste great/good , be yummy