ต้องประสงค์

ภาษาอังกฤษ


v want
คำอธิบาย: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการที่มี
ความหมายเหมือนกับ: ต้องการ , ใคร่ได้ , อยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: require , need
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องประสงค์จะให้เธออยู่ที่นี่ เพราะเธอถูกชะตาฉันเป็นอันมาก