ต้องธรณีสาร

ภาษาอังกฤษ


v fall into vice
คำอธิบาย: เป็นเสนียดจัญไร
คำที่เกี่ยวข้อง: hoodoo , fall into depravity
ตัวอย่างประโยค: เขามีมือและเท้าใหญ่ต้องธรณีสารแก่บ้านเมือง