ต้องธรณีสาร

ภาษาอังกฤษ


v fall into vice
คำอธิบาย: เป็นเสนียดจัญไร
คำที่เกี่ยวข้อง: hoodoo , fall into depravity
ตัวอย่างประโยค: เขามีมือและเท้าใหญ่ต้องธรณีสารแก่บ้านเมือง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top