ต้องตาต้องใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress deeply
ความหมายเหมือนกับ: ตรึงใจ , ประทับใจ , จับใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be enamored with , be pleased with
v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวย , สวยงาม , น่ารัก , น่าพึงพอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleasing , be satisfying , be good-looking , be lovely , be pretty , be delightful
คำตรงข้าม: ขี้เหร่ , น่าเกลียด , อัปลักษณ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top