ต้องตา

ภาษาอังกฤษ


v please the eye
คำอธิบาย: ทำให้น่าดูชวนมอง
ความหมายเหมือนกับ: ถูกตา , ชวนมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasant to the eye , good to look at
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของนางงามต้องตากรรมการอย่างมาก