ต้องคดี

ภาษาอังกฤษ


v accuse
คำอธิบาย: ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องในคดีอาญา
ความหมายเหมือนกับ: ถูกฟ้อง , เป็นคดี , เป็นความ
คำที่เกี่ยวข้อง: charge , sue , prosecute
คำตรงข้าม: พ้นคดี , หลุดคดี
ตัวอย่างประโยค: นักธุรกิจผู้หนึ่งต้องคดีหลบเลี่ยงภาษีอยู่ในขณะนี้กำลังเดินทางออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศใกล้เคียง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top