ต้องการจะ

ภาษาอังกฤษ


v want
คำที่เกี่ยวข้อง: would like to , feel like (doing something)