ต้องการ

ภาษาอังกฤษ


v require
คำอธิบาย: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความมุ่งหมายที่มี
ความหมายเหมือนกับ: อยากได้ , ใคร่ได้ , ประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: want , need , request , ask , demand , desire
ตัวอย่างประโยค: การที่ผู้โดยสารยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง