ต้มโคล้ง

ภาษาอังกฤษ


n sour and spicy smoked dry fish soup
คำอธิบาย: ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้ปลาแห้งหรือหัวปลาเค็มเป็นต้นต้มกับหัวหอมและส้มมะขามหรือใบมะขามอ่อนให้ออกรสเปรี้ยวเค็ม
ตัวอย่างประโยค: แกงของไทยมีหลายชนิดได้แก่ แกงเผ็ด แกงคั่ว แกงส้ม แกงจืด ต้มยำ ต้มโคล้ง ต้มส้ม