ต้มเปรต

ภาษาอังกฤษ


n curries with eels, sour and spicy taste
คำอธิบาย: ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ทำคล้ายต้มยำ แต่ใช้ปลาไหลทั้งตัวโดยมาก