ต้นไมยราบ

ภาษาอังกฤษ


n sensitive plant
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกระทืบยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: Mimosa pudica Linn.


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top