ต้นไมยราบ

ภาษาอังกฤษ


n sensitive plant
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกระทืบยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: Mimosa pudica Linn.