ต้นไฟ

ภาษาอังกฤษ


n source of a fire
คำที่เกี่ยวข้อง: origin of the fire , cause of the fire