ต้นไข่เน่า

ภาษาอังกฤษ


n Vitex glabrata (Verbenaceae)
คำที่เกี่ยวข้อง: tree of the genus vitex