ต้นโศก

ภาษาอังกฤษ


n Asoka tree
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นอโศก
คำที่เกี่ยวข้อง: Indian flowering plant