ต้นโพธิ์

ภาษาอังกฤษ


n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: โพธิ์ , ต้นโพ
คำที่เกี่ยวข้อง: bothi tree , pipal tree


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top