ต้นโพธิ์

ภาษาอังกฤษ


n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: โพธิ์ , ต้นโพ
คำที่เกี่ยวข้อง: bothi tree , pipal tree