ต้นโพ

ภาษาอังกฤษ


n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: โพธิ์ , ต้นโพธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: bothi tree , pipal tree