ต้นโป๊ยเซียน

ภาษาอังกฤษ


n name of species of plant
ความหมายเหมือนกับ: ว่านเศรษฐีจีน