ต้นแวววิเชียร

ภาษาอังกฤษ


n Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant)