ต้นแฝกหอม

ภาษาอังกฤษ


n elephant grass
ความหมายเหมือนกับ: แฝก
คำที่เกี่ยวข้อง: species used medicinally
n elephant grass
ความหมายเหมือนกับ: แฝก