ต้นแบบ

ภาษาอังกฤษ


n mold
ความหมายเหมือนกับ: แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: model
n format
ความหมายเหมือนกับ: แบบ , รูปร่าง , โครง , แบบอย่าง
n original
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แม่แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: archetype , paradigm , pattern , prototype , standard , model
adj original
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แม่แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: model , prototypical , standard
n model
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , แม่แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: pattern , example , archetype , ideal , paradigm , standard , prototype , paragon
n model
ความหมายเหมือนกับ: แม่แบบ , ตัวอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: pattern , example , archetype , ideal , paradigm , standard , prototype , paragon
n model
ความหมายเหมือนกับ: หลัก , แบบอย่าง , แบบฉบับ , ต้นฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: archetype , paradigm , pattern , prototype , original
n example
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , แบบ , แม่แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: model
n example
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , แบบ , แม่แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: model
n pattern
ความหมายเหมือนกับ: แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: model
n prototype
คำที่เกี่ยวข้อง: root , source