ต้นเลียบ

ภาษาอังกฤษ


n species of a tree
คำที่เกี่ยวข้อง: Ficus insectica