ต้นเลียบ

ภาษาอังกฤษ


n species of a tree
คำที่เกี่ยวข้อง: Ficus insectica


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top