ต้นเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n cause
คำอธิบาย: มูลเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ที่มา , เรื่องเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: origin
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังสอบค้นต้นเรื่องของการสั่งรื้อถอนอาคารนี้อยู่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top