ต้นเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n cause
คำอธิบาย: มูลเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ที่มา , เรื่องเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: origin
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังสอบค้นต้นเรื่องของการสั่งรื้อถอนอาคารนี้อยู่