ต้นเรือ

ภาษาอังกฤษ


n chief officer (of a ship)
ความหมายเหมือนกับ: รองผู้บังคับการเรือ
คำที่เกี่ยวข้อง: deputy captain of a ship
ตัวอย่างประโยค: เขาได้เลื่อนขั้นเป็นต้นเรือ