ต้นเม็ก

ภาษาอังกฤษ


n name of large tree
คำที่เกี่ยวข้อง: kind of tree