ต้นเฟิร์น

ภาษาอังกฤษ


n fern
ความหมายเหมือนกับ: เฟิน