ต้นเฟิน

ภาษาอังกฤษ


n fern
ความหมายเหมือนกับ: เฟิร์น