ต้นเพ็ก

ภาษาอังกฤษ


n Arundinaria pusilla
ความหมายเหมือนกับ: หญ้าเพ็ก