ต้นเพลิง

ภาษาอังกฤษ


n igniter of fire
คำอธิบาย: ผู้ที่จุดไฟเผาศพคนแรก
ความหมายเหมือนกับ: ผู้จุดไฟเผาศพ
คำที่เกี่ยวข้อง: igniter of fire for cremation
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นต้นเพลิงในงานศพคุณปู่
n source of a fire
คำอธิบาย: คนหรือสิ่งที่เป็นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้
ความหมายเหมือนกับ: ต้นไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: origin of the fire , cause of the fire
ตัวอย่างประโยค: ต้นเพลิงที่ทำให้เกิดไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่แผนกสินค้าชาย