ต้นเป้ง

ภาษาอังกฤษ


n Phoenix humilis
คำที่เกี่ยวข้อง: Phoenix paludosa