ต้นเบญจมาศ

ภาษาอังกฤษ


n Chrysanthemum morifolium Ramat.