ต้นเทียน

ภาษาอังกฤษ


n species of balsam plant
ความหมายเหมือนกับ: เทียนบ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: Impatiens balsamina (Balsaminaceae)