ต้นเดือน

ภาษาอังกฤษ


n beginning of month
คำอธิบาย: ช่วงแรกๆ ของเดือน
คำที่เกี่ยวข้อง: first part of the month
คำตรงข้าม: ปลายเดือน
ตัวอย่างประโยค: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491