ต้นเงิน

ภาษาอังกฤษ


n principal
คำอธิบาย: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย
ความหมายเหมือนกับ: เงินต้น , ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: capital
ตัวอย่างประโยค: ยอดต้นเงินที่เขาปล่อยกู้กินดอกเป็นจำนวนหลายแสนบาท