ต้นเค้า

ภาษาอังกฤษ


n prototype
ความหมายเหมือนกับ: ต้นแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: root , source
ตัวอย่างประโยค: รำโยธยาปัจจุบันกลายสภาพไปจนเกือบดูไม่ออกว่ามีต้นเค้ามาจากรำไทย